Hermes

A 253 HERMES
Byggd 1956 vid Karlskrona Örlogsvarv
23 x 7 x 4 m.

F.d. A 253 HERMES numera civil i Garphamnen vid Hasslö båtvarvs kaj, troligen för motorbyte, ca. 1996-98
A 253 HERMES
Foto Klas Hänke

A 253 HERMES
Foto Klas Hänke

A 253 HERMES
Foto Klas Hänke


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan