A36


Spårvagn tillverkad av CAF 2014 för Lidingöbanan. 7 stycken med nummer 551-557. 100 sittande och 143 stående passagerare.


A36 552 vid Gåshaga - 27 mars 2020
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till spårvagnar