T-ATF 167 Narragansett

Kölsträcktes 5 maj 1977 vid Marinette Marine Corp, Marinette, Wisconsin. Sjösattes 12 maj 1979 och levererades 9 november 1979
69 x 13 x 4,6 m.
Maskin: 2 x GM EMD 20-645F7B dieslar på sammanlagt 4 280 hk

Levererades till US Navy som USNS NARRAGANSETT (T-ATF-167). Var i aktiv tjänst som högsjöbogserare till 18 oktober 1999 då hon lades upp. Ströks ur Naval Vessel Register 2002. Överfördes till Naval Air System Command som bogserbåt. Blev därefter civil.
Narragansett är namnet på en indianstam från trakten av New England. Sammanlagt sju båtar av Powhatan-klassen byggdes, alla med indiannamn.
Fakta: Wikipedia


NARRAGANSETT i San Diego 20 januari 2008
Foto Göran Nilsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan