T-ATF 169 Navajo

Kölsträcktes 14 december 1977 vid Marinette Marine Corp, Marinette, Wisconsin. Sjösattes 20 december 1979 och levererades 13 juni 1980
69 x 13 x 4,6 m.
Maskin: 2 x GM EMD 20-645F7B dieslar på sammanlagt 4 280 hk

Levererades till US Navy som USNS NAVAJO (T-ATF-169). Tilldelades Military Sealift Command, bemannas delvis av civil personal.
Navajo är namnet på en indianstam i de sydvästra delarna av USA. Sammanlagt sju båtar av Powhatan-klassen byggdes, alla med indiannamn.
Fakta: Wikipedia


NAVAJO T-ATF 169 i San Diego 11 maj 2008
Foto Göran Nilsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan