T-ATF 171 Sioux

Kölsträcktes 22 mars 1979 vid Marinette Marine Corp, Marinette, Wisconsin. Sjösattes 15 november 1980 och levererades 1 maj 1981
69 x 13 x 4,6 m.
Maskin: 2 x GM EMD 20-645F7B dieslar på sammanlagt 4 280 hk

Levererades till US Navy som USNS SIOUX (T-ATF-171). Tilldelades Military Sealift Command, bemannas delvis av civil personal.
Sioux är namnet på en indianstam i USA. Sammanlagt sju båtar av Powhatan-klassen byggdes, alla med indiannamn.
Fakta: Wikipedia


SIOUX T-ATF 171 i San Diego 20 januari 2008
Foto Göran Nilsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan