Neptun

185
Byggd 1874 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göte¬borg Nb 239 (Järn)
20,46 x 4,62 x 2,87 m – 64,56 / 26.70 (MB 16/4 1890)
Maskineri: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 160 Ihk, ersatt av okänd motor på 60 Ehk 1935. Ny motor på 1950-talet om 120 Ehk.

Byggdes för Hudiksvalls Trävaru AB, Hudiksvall som ACTIV och kostade då 50.000 kr. Såldes 1904 till Strandviks Trävaru AB, Sundsvall som 1905 överlät till Häggblad & Co, samma ort. som 1906 i sin tur sålde till Johannesviks AB, Alnö. Den 28 aug. 1911 meddelades att båten köpts av Trävaru AB Carlsvik, Karlsvik och att namnet ändrats till just CARLSVIK, sannolikt inofficiellt då de riktiga båtologerna tvivlar på det. Fem år senare, den 2 jan. 1916, stod i ett styrelsemötesprotokoll från Karlsvik: Beslöts antaga inkommet anbud å ång. ’Carlsvik’ å kronor 30.000 mot en kontant betalning af 10.000 kr och återstoden mot löpande räntefri accept, övertagen den 1 april 1917. Sannolikt blev det inget av den försäljningen, för 1918 såldes hon till Nyhamns Cellulosa AB, Sundsvall för 78.000 kr. Namnet ändrades till NYHAMN I. Omkring 1932 revs panna och maskin ur och skrovet såldes i nov. 1934 till Gösta Vallentins Industririvningar i Härnösand för 800 kr, och de lade på en hundralapp och sålde i dec. till Bror Edvin Lundin, Härnösand. Han lät bygga om båten på Lunde varv vintern 1934-1935 (beräknades vara klar 1 juni) till lastmotorfartyg men behöll namnet. Hos Lundin blev det till att delta i diverse skrotningar till sjöss då Lundin var dykare. Den 26 sept. 1946 försvann fartyget från Norrland. För 30.000 kr köpte ett partrederi i Göteborg, med C.O. Johansson som huvudredare, båten och delägare var Karl Gunnar Karlsson, Hälsö, Konrad Valdemar Magnusson, Hälsö, Gunnar Larsson, Asperö samtliga ägare till 1/4. Samma år blev hon vattentankfartyg med namnet NYTANK. Ett nytt partrederi köpte båten den 27 juni 1949, nämligen John Algot Johansson, Wilhelm Bertil Johansson och Torsten Henriksson, alla 1/3 och boende i Göteborg. De fick betala 87 500 kr. Den 25 jan 1967 köpte Johanssönerna Henrikssons tredjedel sedan denne avlidit, och de bildade Bunkertransporter AB, Göteborg. De båda bröderna behöll henne till 1987 då hon skrotades i Göteborg.
Text: Bengt Westin


Activ
Foto: Einar Jansson via Bengt Westin

Carlsvik
Foto: Einar Jansson via Bengt Westin

Nytank
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan