Ådalen

JDSM – 2018 (18/12 1894)
Byggd 1875 vid Motala Warf AB, Norrköping (Järn)
30,25 x 5,20 x 2,17 m - 89,80 / 52,19 (MB 1882)
30,20 x 5,30 x 2,18 m - 152,90 / 90,34 (MB 1917)
Maskin: Motala MV, 2cy ångmaskin (32 ½” – 19” x 27”) Sidohjul med 45 Ihk.

Byggdes som passagerarfartyg för Sundsvalls-Nylands Ångbåts AB, Härnösand, kostade 66.000 kr och erhöll namnet ÅDALEN. Köptes i feb. 1882 till Westernorrlands Ångbåts AB, Härnösand, som i april 1889 sålde till Ådalens Rederi AB /J. Jeansson/, Härnösand. År 1900 jämnt lämnade hon länet för Ångfartygsföreningen AB, Haparanda, men köptes 1909 till J.A. Stenberg, Skellefteå för 10.000 kr. Han överlät henne ganska snart, eller den 19 juni 1909 till Ångfartygs AB Ådalen, Skellefteå och en av detta bolags delägare, konsulen C.G. Tjulin, Skellefteå inköpte därefter hjulångaren på offentlig auktion den 27 mars 1911 sedan Ångf. AB Ådalen trätt i likvidation. Tjulin betalade 7.000 kr. Såldes igen den 30 april 1912 till Pr/ Frans Emil Stenvall, Piteå, fortfarande för 7.000 kr, och näste ägare kom in i handlingen den 24 april 1917. Erik Evert Wallstén från Piteå hette köparen, som byggde om till lastångfartyg efter att ha betalat 10.000 kr för reliken. Någon månad senare bytte hon ägare igen. Köptes den 22 juni 1917 av Filip Carlberg, Örnsköldsvik och han lade upp inte mindre än 23.000 kr, som ökade till 27.000 kr då Jonas Wilhelm Grundberg, Örnsköldsvik köpte på exekutiv auktion den 22 april 1918. Hjulångare i hamnen är numera ingen vardaglig företeelse. Det torde vara åtskilliga år sedan någon sådan angjorde Gävle, och därför saknar inte den gamla ’Ådalen’, som inkommit till Nyhamn, kuriositetsvärde. Numera är den ombyggd till lastångare. (VA 27/6 1917). Ombyggdes av Grundberg till pråm och såldes 1919 till välkände Andreas Strandberg, Alne för 16.000 kr, och han sålde 1922 till Dynäs AB, Väja för 7.200 kr. Namnet ändrades till D. IV (eller möjligen DYNÄS IV?). Den 23 feb 1939 intygade Algot Holmberg, Väja, att han helt nedskrotat D. IV.
Text: Bengt Westin


Hjulångaren ÅDALEN i Furuögrund
Foto: Okänd i Lennart Hedlunds saml.

Hjulångaren ÅDALEN
Foto: ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund


Tillbaka till Furuögrund
Tillbaka till övriga fartyg..
Tillbaka till startsidan