Adler

Oregistrerad
Byggd 1898 vid Oderenwerke Maschinenfabriek & Schiffsbauwerk AG, Grabow (Stål)
Mått okända
Maskineri: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända. Ägdes 1919 av någon i Örnsköldsvik under namnet ADLER och köptes 1921 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Helgum och gick på Helgumssjön. Flyttades ca 1940 till Sandslån men tveksamt om den användes där. Enligt inspektör skrotad 1940, men andra källor säger att båten låg i Sandslån ända in på 1950-talet.
Text: Bengt Westin


ADLER
Foto: G Stengel via Bengt Westin

ADLER
Foto: E Söderström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan