Ajax

SDAO - 4620
Byggd 1904 vid Porsgrunds Mek. Verksted AS, Porsgrund. (Stål)
29,71 x 5,60 x 3,17 m. - 119,16/28,11 (SS 1955)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 400 IHK.

Byggdes för Breviks Bugser A/S, Moss som SKAGERACK. Köptes den 18 juni 1906 till Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm. Priset var 69.500 kr och namnet ändrades till AJAX. Förliste den 25 okt. 1908 i Öregrunds skärgård, varvid 1 man omkom. Bärgades två dagar senare. Neptunbolaget köptes 1924 av AB Ebro, Stockholm som överförde båten den 11 feb 1924 till Nya AB Neptun. Såldes för 28.000 kr till Stockholms Transport & Bogserings AB den 4 mars 1937, och de behöll båten till den 24 sept 1957 då hon förvärvades av Hugo Matsson, Vätö för 11.900 och skrotades samma år enl. intyg den 30 april 1958.
Text: Bengt Westin (Källor: Malte Eriksson, Bernt Fogelberg, Båtologen s. 320-1980)

Ajax i Sandhamn
Vykort i Ted Bergmans saml. via Bengt-Olof Lindgren
Förlaget N E Anderssons ca 90 vykort från Sandhamn utgavs mellan 1907 och 1913

Ajax
Vykort i Christer Samuelssons samling

Ajax
Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Ajax
Vykort i Bengt Westins saml.

Ajax i TB:s färger
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan