Ajax.

SBXU (Statsägd) - Imo: 5400267
Byggd 1963 vid Åsiverken AB, Åmål Nb 66 (Stål)
33.02 x 8,82 x 4,14 m – 296 / 0 (Nybyggd 1963)
Maskin: 6cy Nohab MN 16 S dieselmotor på 1 650 Ehk

Byggdes för Försvarets Materialverk, Stockholm AJAX (A 252). Privatiserades i nov 1995 då hon såldes till Bror Husell, Mariehamn och döptes om till TUGGARD. Såldes den 16 april 2000 till Identie Ky-Österled KB, Nagu och återfick namnet AJAX.
20 mans besättning i Flottan. Betydligt mindre som privat.
Text: Bengt Westin


A 252 - HMS AJAX
Ajax
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com

AJAX i svenska flottan.
Ajax

TUGGARD i Mariehamn - 1996
Foto: Kjell Mohlin via Bengt Westin

AJAX 2003
Ajax
Foto: Per-Henrik Sjöström via Jani Korpelainen

AJAX
Ajax
Foto: Per-Henrik Sjöström via Jani Korpelainen

AJAX i Åbo - 7 maj 2004
Ajax
Foto: Bengt Westin

AJAX i Jakobstad, Finland 2/8 2008.
Ajax
Foto: Lars-Jonny Landström

Pråmen ARAGORN (f.d. BISON hos bl a Sandinge)
Ajax
Foto: Lars-Jonny Landström

Här är ekipaget ute till havs (Bottenviken, NV om Karleby, på väg söderut) 6/8 2008
Ajax
Foto: Lars-Jonny Landström

AJAX med pråm lastad med nya tankar till fabriken i Husum assisteras av KÄMPE - 30 september 2011
Ajax
Foto: Håkan Sundström

Ajax
Foto: Håkan Sundström

Ajax
Foto: Håkan Sundström


Rederiets egen hemsida Idäntie Ky - Österled Kb.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan