Ala

SFB – 9916
Byggd 1917 vid okänt varv i Helsingfors (stål) (Enligt vissa uppgifter byggd 1916 vid okänt varv, Åland)
11,20 x 3,10 x 1,26 m (SV 1923)
Maskin: Avance Motor AB, Augustendal på 36 Eff.hkr, ersatt ev en okänd dieselmotor på ?? Ehk (okänt år)

Byggdes för okända, möjligen finska, beställare och köptes till Sverige av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, Stockholm 1920 vilka gav henne namnet ULTEVIS. 1921 meddelades att hemorten var Suorvadammen. I ett brev från okt. 1923 skrev Luleälvens Kraftverksbyggnader i Porjus: Motorbåtarna ’Ultivis’ och ’Kirkau’ är systerbåtar och enligt uppgift byggda 1917 i Helsingfors. De inköptes 1920 av Kungl. Vattenfallsstyrelsen men ombyggdes fullständigt samma år vid Flottans Varv i Stockholm. De bogserar pråmar för Sourvadammens byggnad i fjällsjöarna Lulejaure och Langas. Dessutom används bogserbåtarna ’Appo’, ’Nieras’, ’Akka’, ’Viking’ och ’Olle’ i fjällsjöarna. Köptes okänt år av Bergvik & Ala AB, Ala och 1938 inspekterades hon som ALA II. Användes som dellikvid när en nybyggd båt levererades från Öregrunds Slip & Varvs AB, Öregrund 1951 (köpebrev i juni). Där förkortades namnet till ALA. 1958 köptes hon av Svenska Muddrings AB, Stockholm som gick i konkurs 1962 och övertogs av förvaltningsbolaget Topasen som överlät båten till AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm samma år. Såldes 1971 till G. Sjöblom, Ingmarsö och lär därefter ha blivit lustfartyg med namnet SJÖHÄSTEN. Har haft flera ägare och bl.a. hetat BRAINWARE och KARFI OMEGA. Köptes i början av 1990-talet till Stockholm och återfick namnet ALA. Ägdes 2007 av Åke Sundius, Stockholm men var 2009 inköpt av Markströms Rederi & Bärgning AB i Västerås.
Text: Bengt Westin, kompl. Olle Bröms


ALA II
Foto: Bengt Westins saml.

ALA II
Foto: Bengt Westins saml.

ALA - 24 juli 1967
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

ALA vid Öregrunds varv 16 mars 1969
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

KARFI i Mariefred - 26/9 1976
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

KARFI i Lådna - 3/8 1993
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

ALA 26/5 2007
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

ALA uppe på land i Västerås 9 november 2009
Foto: Olle Bröms

Hade vid köpet från Stockholm varit sjunken, men nu är bl a alla bottenplåtar bytta.
Foto: Olle Bröms


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan