Albert (1)

Oregistrerad
1873 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 234 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets ångmaskin

Byggdes för AB J.E. Wænerlund, Göteborg som ALBERT. Övertogs okänt år av Göteborgs Bogseringsbolag /Wænerlund/, Göteborg och köptes på konkursauktion den 14 juni 1891 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg. Dessa sålde båten redan 1895, till okänd köpare. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan