Albert (2)

Oregistrerad
1896 - Lundby Mek. Verkstad AB NB 6 (Stål)
16,14 x 4,20 x 2,24 m - 31,98 / (Nybyggd 1896)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som ALBERT (2). Utrangerades och såldes 1957 till Skrot & Avfallsprodukter /T. Johannisson/, Göteborg för 5.000 kr och där blev hon skrotad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan