Alf

Byggd 1909 vid C O Cristiansson & Co, Strömstad (ek o fur)
11,69 x 3,23 x 1,79
Maskin: Okänd, ersatt av en Augustendahl råoljemotor på 35 hk, ersatt av en Bolindermotor på 40 hk.

Byggdes för okända som CARL JOHAN. Köptes av Andersson, från 1920 Motorbogserbåtarne AB, och omdöptes till ALF. Såldes 1931 till Carl Svensson, Göteborg och ägdes därefter av Sven Eriksson, Göteborg som ELVY 3.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan