Älf av Umeå

SFB-7330
Byggd 1924
13,43 x 3,22 x 1,40 m.
200 hk

Ursprungligt namn PITE ÄLV 1. Ägdes av Piteälvens Flottningsförening under 1950-talet fram till 1970-talet. Hon bogserade timmerbuntar ner till sågarna i Piteå från flottläggningen uppe vid Bölebyn. Kända skeppare på henne har varit Linus Vidgren och senare Axel Johansson.

Pite Älv I användes av flottningsföreningen redan när den bild togs som jag bifogat (bild 1 nedan) och det var långt tidigare än 50-talet. Kanske Piteälvens Flottningsförening hyrde båten under de första årtiondena.
Fakta: Björn Berglund, Skeppslistan 2010, Peter Bergdahl


PITE ÄLV 1 - 1920-30-talet.
Peter Bergdahl:
Jag har bifogat en bild på Pite Älv I som kommer från Axel som bör ha tagits i slutet av 20-talet eller början av 30-talet. Anledningen till att jag tidsbestämmer bilden under den perioden är att min morfar Axel ser väldigt ung ut (det är mannen till höger som lutar sig med armbågen mot båten). En annan anledning är att mellan de bägge männens huvuden finns en kristallmottagare som användes främst på 20-talet och en bit in på 30-talet. Om man zoomar in på bilden ser man även att männen använder hörlurar. Jag misstänker (men är inte säker) att bilden är tagen av Axel eftersom han var en ivrig fotograf och ägde en kamera vid den tiden som fortfarande finns kvar i familjen. Han brukade sätta upp kameran på stativ och sätta igång kameran med fördröjning.
Foto Axel Johansson via Peter Bergdahl

PITE ÄLV 1
Peter Bergdahl:
Jag har kollat med min mamma och det är med största säkerhet min morfar Axel som kör båten på denna bild. Hon känner igen den något kutiga ryggen och Axel var lång som mannen på bilden.
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

ÄLF AV UMEÅ
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Foto Ola Bäckström

ÄLF AV UMEÅ i Örnsköldsvik 4/3 2007
Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström


ÄLF AV UMEÅ i Husum 26/8 2007
Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

ÄLF AV UMEÅ - 9 augusti 2012
Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan