Älf av Umeå

SFB-7330
Byggd 1924
13,43 x 3,22 x 1,40 m.
200 hk

Ursprungligt namn PITE ÄLV 1. Ägdes av Piteälvens Flottningsförening under 1950-talet fram till 1970-talet. Hon bogserade timmerbuntar ner till sågarna i Piteå från flottläggningen uppe vid Bölebyn. Kända skeppare på henne har varit Vigren och senare Axel Johansson.
Fakta: Björn Berglund, Skeppslistan 2010


PITE ÄLV 1
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

ÄLF AV UMEÅ
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Foto Ola Bäckström

ÄLF AV UMEÅ i Örnsköldsvik 4/3 2007
Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström

Foto Ola Bäckström


ÄLF AV UMEÅ i Husum 26/8 2007
Foto Håkan Sundström

Foto Håkan Sundström

ÄLF AV UMEÅ - 9 augusti 2012
Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan