Bogserbåten Karl Alfred.

Byggdes 1902, troligen vid Huiskens & van Dijk, Dordrecht, som DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI. Beställare var Heinrich Franzén, samma stad. I maskinrummet installerades en av varvet tillverkad ångmaskin på 350 Ihk. Köptes till Sverige 1917 av Emil Löfgren, Stockholm och döptes om till DOGGEN, och i 1917 års skeppslista angavs hon mäta 30,90 x 6,03 x 2,95 m. Möjligen förmedlade bara Löfgren köpet, han var en välkänd båthandlare vid den tiden, för den 3 aug 1917 överlät han sitt köp på Statens Bränslekommission, Stockholm för 195 000 kr. Sedan kriget var slut köptes hon den 22 nov 1919 till Ljusne-Woxna AB, Ljusne som fullständigt ny- och ombyggde båten och döpte om den till ELLWE. Detta bolag fusionerades ca 1928 till Ströms Bruk AB, Ljusne. 1956 blev Per Claes Hållander, Örnsköldsvik ny ägare och han återgav henne namnet DOGGEN och lät sätta in en okänd (för mig) motor 1958. Sedan Hållander avlidit ca 1962 övertogs båten av Hållanders dödsbo /M.B. Ödling/, Örnsköldsvik och den 14 dec av Maj-Britt ensam. 1966 inmonterades 4 st Penta Diesel 4SA 6cy dieselmotorer på tillsammans 950 Ehk. Köptes den 1 maj 1973 av F:a med HB Curt Schill, Bjästa för 550.000 kr, och han lät genomföra en ordentlig reparation 1976. Då insattes också en Caterpillar D399 på 825 kW. Pr/ Kent Erik Nordgren, Örnsköldsvik blev ägare 1983 och han sålde 1985 för 500 000 kr till Lunde Varv & Verkstad AB, Gustafsvik som ämnade bygga om båten till passagerarbåt. Det blev nu aldrig av, utan i stället köpte Dykab-Vattenbyggarna AB, Luleå båten 1987 för 765.000 kr, omändrat 1991 till Dykab-Submarine AB, Stockholm. Österströms Rederi AB, Gryt betalade 563.000 1991 och döpte om till KARL-MANFRED, men sålde 1996 till Bråvikens Sjöentreprenad AB, Norrköping som modifierade namnet till KARL-ALFRED. Nästa anhalt blev Gävle, dit hon köptes 1997 av Gävle Bogs. & Sjöentreprenad AB, Gävle för 550.000 kr, och slutligen såldes båten tillsammans med pråmen BALTIC CARRIER (340.000 :-) 1998 till AB Sylen, Upplands-Väsby (med hemort i Gävle), och deltog 1999 vid bärgningen av lasten på sjunkna sm JÖNKÖPING u. Raumo (bl.a. cognac, champagne mm). Fartyget registrerades den 3 mars 1966 och fick reg.nr 10672 och signal SDCO, men redan den 24 juli 1917 anmäldes hon till registrering, liksom den 8 juni 1925, men båda anmälningarna återtogs. Att det står troligen framför byggnadsvarvet beror på att vid utfärdandet av interimscert. den 26 juni 1917, hennes byggnadsort uppgavs vara Slikkerveer?
Har (inskrivet 20/12 2007) sålts av TUGAB Ab i Gävle till Noås-Nordmuddring Ab i Örnsköldsvik för att byggas om till flytande kontor. Har återfått sitt första namn DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI, med hemort Domsjö. Såldes i februari 2011 till privatperson och fick namnet TINTIN med hemmahamn Malmö. (Enligt Noordelijk Scheepvaartmuseum skall TINTIN ha varit fartygets första namn, för att ett år senare döpas till DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI)
Info: Bengt Westin


via Håkan Löfgren


via Håkan Löfgren


DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI - detalj av en akvarell av C.E. Heymann
www.maritiemmuseum.nl via Håkan Löfgren


Ritning från tidigt 1900-tal
Ritning från Tommy Jonsson och Leif Sundquist (foto) via Håkan Löfgren


ELLWE sjönk vid kaj i Ljusne, p g a defekt bottenventil - 1919
Foto via Håkan Löfgren


Bärgningen av ELLWE - 1919
Foto via Håkan Löfgren


ELLWE med LW för Ljusne-Woxna AB i skorsten. Fotot är taget i Nynäshamn med Bedarön i bakgrunden.
Foto i Håkan Löfgrens saml.


Ombord på ELLWE
Foto: Siw Hammar via Håkan Löfgren

ELLWE
Foto: Siw Hammar via Håkan Löfgren

ELLWE
Foto: Siw Hammar via Håkan Löfgren

ELLWE
Foto: Siw Hammar via Håkan Löfgren

ELLWE
Tavla i Håkan Löfgrens faster Wiolas ägo. Hennes pappa Kristian Palm var många år befälhavare på ELLWE (under Stockatiden)

ELLWE vid Strömskajen i Stocka under kriget. Fotot är troligen taget på senhösten för hon verkar vara upplagd för säsongen. ELLWE var ingen isgående båt.
Foto: Håkan Löfgrens saml.

Ellwe med pråmarna Thor, Mars och Freja. Vykort från hamnen i Kappelshamn.
Vykort via Håkan Löfgren


Ellwe
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

DOGGEN - 10 augusti 1966
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

DOGGEN - 26 augusti 1971
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Doggen
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

Doggen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Doggen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Doggen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Doggen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Doggen i Bottenhavet i början av 60-talet
Foto: Lars-Gunnar Fernlund


Doggen, Malmön, Eol, Trio, Starkodder och Polar någonstans utmed Höga Kusten.
Foto: Ulf Johansson via Roland Stoltz


Stacke (1) och Doggen i Sikeå augusti 1967
Stacke och Doggen
Foto: Stig Larsson


Doggen och Stacke, 1979.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström


Doggen och Malmön i Örnsköldsvik 1981
Malmön
Foto: Lars-Jonny Landström


Doggen
Doggen

Doggen
Foto: Ola Bäckström
Vinterupplagd i Örnsköldsvik, tidigt 1980-tal tillsammans med Malmön och färjan Nola.


Doggen i Arnöviken, Hudiksvall i början av 1980-talet
Foto: Conny Gustavsson

DOGGEN tagen mellan 1983-1985 eftersom det är ett N på skorstenen
Foto: okänd i Staffan Wihlners saml.


Skorsten när Dykab var ägare
Foto: Sven Cappelin via Bengt Westin


Karl Alfred
Gävle 2002.

Karl-Alfred´s skorsten
Karl Alfred
Foto Gösta Andersson


Karl-Alfred bogserar briggen Gerda i Gävle, 25/7 2004.
Karl Alfred
Foto L-G Fernlund

Karl Alfred
Foto L-G Fernlund


Bilder tagna i Norrköping.

25 september 2004.
Karl Alfred

25 september 2004.
Karl Alfred

25 september 2004.
Karl Alfred

25 september 2004.
Karl Alfred

25 september 2004.
Karl Alfred


Ulvsundasjön, 14 april 2006.
Karl Alfred
Foto Lars Johnson


I Gävle 25/5 2007
Karl Alfred
Foto Christer Samuelsson


Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 16/3 2008 - slutbogserat?
Karl Alfred
Foto L-G Fernlund

Karl Alfred
Foto L-G Fernlund


Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 5/4 2008
Karl Alfred
Foto Christer Samuelsson

Karl Alfred
Foto Christer Samuelsson


Ombyggnaden fortgår - Gävle 24/5 2008
Dir. Louis Gutjahr VI
Foto Anders Winter

Dir. Louis Gutjahr VI
Foto Anders Winter

Fångad i ljuset från kvällssolen 24/5 2008
Karl Alfred
Foto Christer Samuelsson


Ombyggnaden fortgår - Gävle 17/12 2008
Dir. Louis Gutjahr VI
Foto Lars-Gunnar Fernlund


DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 18/7 2010
Dir. Louis Gutjahr VI
Foto Håkan Öhlund

Dir. Louis Gutjahr VI
Foto Håkan Öhlund

DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 5/9 2010
Karl Alfred
Foto Christer Samuelsson

TINTIN bogseras till sin nya hemmahamn Malmö av FROG POLLUX. Här är man mellan Gävle och Öregrund.
Tintin
Foto Linus Höök

TINTIN på varv i Öregrundsdockan under sommaren 2011
Tintin
Foto Linus Höök

TINTIN - 4 november 2012
Tintin
Foto Linus Höök

TINTIN i Malmö - 23 juli 2016
Tintin
Foto Göran Olsson


Karl-Alfred med småbåtar och mudderverk 18/2 2007
Karl-Alfred vid Stadsgården 11/5 2007


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan