Algot Johansson

OITE
Byggd 1958 vid Limfjordsvaerftet A/S, Aalborg som Nb 07 (Stål).
25,88 x 6,22 x 3,25 m – 96 / 29 (91 / 30)
Maskin: Alpha 496 VO 6cy dieselmotor på 720 Ehk, ersatt 1977 av en B & W Alpha dieselmotor på 1.280 kW. (1.750 Ehk)

Byggdes för Det Forenede Dampskibselskab A/S, Köpenhamn som TUNØ och kostade ny 1.250.000 DKr. Såldes 1970 till A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise, Esbjerg för 1.1 MDKr och döptes då om till EIR. Kom till Finland den 17 dec 1984, då förvärvad av Jannu-Hinaus OY, Helsingfors som gav henne namnet TIGER BOXER. Köptes den 24 maj 1988 av Håkans Tugs Ltd OY /A. Håkans/, Helsingfors och omdöptes till PLUTO. Ställdes 2005 till Ålands Sjöräddningssällskaps förfogande och döptes därmed om till ALGOT JOHANSSON. Håkans kvarstår som ägare men bemanning mm sköts av sällskapet.
Text: Bengt Westin


En film på YouTube av Jens Mattsson


ALGOT JOHANSSON
Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

Algot Johansson
Foto: Jens Mattsson

ALGOT JOHANSSON i Fiskehamnen, Mariehamn - 27/2 2010
Algot Johansson
Foto: Christer Samuelsson

Algot Johansson
Foto: Christer Samuelsson

ALGOT JOHANSSON på väg ut från Gävle med en mudderpråm - 26 juli 2010
Algot Johansson
Foto: Lars-Gunnar Fernlund

Algot Johansson
Foto: Lars-Gunnar Fernlund

Algot Johansson
Foto: Lars-Gunnar Fernlund

Algot Johansson
Foto: Lars-Gunnar Fernlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan