Alma

Oregistrerad
Byggd 1874 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 93 (Järn)
17,45 x 3,95 x ?? (?)
Maskin: Varvets ångmaskin på 40 Ihk - ersatt av en Hernösands MV Comp.ångmaskin på 60 Ihk (1907)

Byggdes för Skönviks AB, Stavre (Revsundssjön) som ALMA. Överläts omkr. 1895 till Gimåns Flottningsförening, Bräcke som 1911 uppgick i Ljunga Älfs Flottningsförening, Bräcke. Fick ny ångmaskin 1907: Kontrakt 11/3 1907: Gimåns Flottningsförening för bogs. ALMA en ångmaskin om 60 Ihk. Leverans: 27/10 1907. Utrangerades i mitten av 1950-talet och såldes 1957 till Bengt Röstlund, Bräcke som byggde om till fritidsbåt. Övertogs okänt år av Revsunds Hembygdskommitté, Revsund men de hade inga pengar utan sålde båten 1965 till en okänd person i Djursholm. Omkring 1971 köptes den av Göran Ekblad, Bo Zettergren och Morgan Östlund, Göteborg innan hon 1985 köptes tillbaka till Revsundssjön av en intresseförening i Bräcke, senare Stavre. Där renoverades båten ordentligt och ägandet övertogs 1994 av Ångbåtsföreningen Alma, Stavre. Går turer på Revsundssjön som ALMA AV STAVRE.
Text: Bengt Westin

Alma
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Alma av Stavre
Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan