Ankarsvik

5652 (18/11 1914)
Byggd 1874 vid Motala Mek. Verkstad AB, Norrköping Nb 313 (Järn) (Beställd 1873)
20,24 x 4,42 x 2,66 m - 57,51 / 21,94 (MB 1882)
20,24 x 4,57 x 2,66m - 64,12 / 19,68 (MB 1897)
24,27 x 4,66 x 2,70 m - 73,78 / 11,86 (MB 1903 - e.förlängning)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp. ångmaskin (12¼-26x20 tum) på 180 Ihk, ersatt av en 2-cyl. comp.ångmaskin på 300 Ihk, byggd av Hernösands MV och isatt 1903.

Byggdes som SVENSKSUND för byggmästare P Jehander, Stockholm och kostade ny 50.000 Rdr. Köptes av Johannedals Trävaru AB före 1897. Förlängdes och försågs med ny maskin på Hernösands MV & Warf 1903. Kontrakt H W&W 30/12 1902: Johannedals Trävaru AB, Johannedal för bogs. WIRGO förlängn. 14 fot. Leverans 20/4 1903. Pris: 10.300 kr -

Kantrade vid sjösättningen från slipen vid Hernösands MV & Varf den 30/3 1903 varvid flera plåtar intrycktes midskepps och en hel del lösöre förstördes. Ägarna yrkade på stora skadestånd. 1906 ändrades namnet officiellt till WIRGO. Såldes den 1 juli 1931 till Ankarsviks Ångsågs AB för 40 000 kr och dessa meddelade den 6 april 1937 att de ändrat namnet till ANKARSVIK. Var tillsammans med WÄIJA, SALSÅKER, STRÖMNÄS I och SANDVIK på väg med ett timmersläp den 26 okt. 1941 då man mötte hårt väder utanför Bjuröklubb. ANKARSVIK förlorade hela sitt lass.

Brann den 8 aug. 1942 i Axelsvik varvid tre man ur besättningen omkom. Branden uppstod pga av självantändning av bunkerskolen. Man hade bunkrat innan avgång från Sundsvall men fyllt på 43 kbm ved i Axelsvik. Branden började vid midnatt mot den 8 aug. och krävde tre dödsoffer; befälhavaren kapten Sjölund, rest. Anna Grönblad och biträdet Britt Grönblad. Reparerades samma år men överfördes till Ankarsvik AB den 9 jan. 1948 (firmaändr) och genom fusionsavtal den 20 feb och 15 juni 1956 kom hon till Svenska Cellulosa AB, Sundsvall.

Under vårisbrytning antände båten parkettfabriken i Myrnäs den 31 mars 1946 genom gnistor från skorstenen, varvid fabriken totalförstördes. Sjönk vid kajen i Alvik den 26 april 1953 sedan en öppen oljeventil förorsakat svår slagsida vilket ledde till att ANKARSVIK kantrade. 25 juli 1953 tappades lasset under samdragning med SANDVIK utanför Ratan den 25 juli 1953. På samma resa, den 1 aug. fick grundkänning i Västerfjärden. Lades upp från sommaren 1956 och såldes enligt köpebrev den 4 sept 1957 till Sten Allan Olssons Handels AB, Göteborg för 12 500, och vidaresåldes för 9 000 kr den 13 juni 1960 till Axel Rune Högström, Sundsvall. Enligt meddelande från insp. av den 24 aug 1960 var fartyget nedskrotat.
Text: Bengt Westin


Virgo
Virgo
Foto: via Bengt Westin


Virgo
Virgo
Foto: via Bengt Westin


Ankarsvik
Ankarsvik
Foto: via Bengt Westin


Ankarsvik efter branden den 8/8 1942 i Axelsvik då tre man ur besättningen omkom.
Ankarsvik
Foto: via Bengt Westin

Ankarsvik
Foto: via Bengt Westin

Ankarsvik
Foto: via Bengt Westin


Ankarsvik sjönk vid kajen i Alvik den 26/4 1953.
Ankarsvik
Foto: via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan