Anna.


Byggd 1865 på Lindbergs Mek. Verk. & Varv för The Gellivare Co Ltd, Edefors som passagerarångslupen Edefors. 1877 hette hon Turist. Ägdes av Bodträskfors AB 1888 - 1892. Såldes till Svartö Ångsåg AB i Luleå 1892, var då omdöpt till Anna. Ett antal ägarbyten senare ägdes hon av Luleå Ångsåg som 1925 sålde henne till J.O. Sjödin i Luleå. Från 1925 - 1926 hyr Manne Rönnbäck båten fram till 31 juli 1935. Denna dag kantrar Anna efter att ha lastat surrkätting på fördäck. En avvisarlist på båten hade fastnat i en timmerflotte, så man märkte inte att det var snefördelad last. När båten kom loss från flotten fick hon slagsida som snabbt blev värre när kättingarna på fördäck försköts än mer. Anna kantrar och en av skepparens döttrar som var med ombord omkommer. Anna bärgades men kom aldrig mer att användas som bogserbåt. Hon köps av Manne Rönnbäck och byggs om till pråm.
Info ur boken Bogserbåtsflottan i Kalixorten, samt Börje Åström.


Anna
Anna
Foto Rönnbäcks via Börje Åström.


Tillbaka till Br. Rönnbäcks Rederi
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan