Anna

Oregistrerad
Byggd 1884 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
17,36 x 3,51 x 2,08 m - 33,35 / 5,88 (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 180 Ihk , ersatt av en okänd motor på ?? Ehk (1908), som ersatts av en W. Lindbergs MV & V Comp.ångmaskin på 100 Ihk (1916)

Byggdes för Umeå Ångslups AB, Umeå som passagerarslupen AUGUSTA. Övertogs 1888 av Umeå Nya Ångslups AB efter ombildning, och 1893 av Holmsunds Sågverk /H. Nauclér/, Holmsund. Blev då bogserbåt. 1896 ombildades bolaget till Holmsunds AB. Motoriserades 1910 men 1916 insattes ”gamla” ANNAs ångmaskin sedan motorn varit mindre lyckad. Fick även ärva namnet ANNA 1917, men bara några år senare blev hon nedriggad till kättingpråm. Skrotad okänt år.
Text: Bengt Westin


ANNA
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan