Annie (1)

Oregistrerad
1876 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 264 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin NB 230 40 Ihk, ersatt av okänd motor på 200 Ehk? (1964)

Byggdes för Göteborgs ”Gamla” Bogserings AB /J.E. Wennerlund/, Göteborg som ANNIE. Köptes på konkursauktion den 14/6 1891 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg. Såldes 1898 till okända. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan