Anny

9257
Byggd 1908 av Arnhemsche Stoomlseephelling Mij Holland i Arnhem, Holland (n.b. 54)
28,00 x 5,70 x 3,00 m. (nybyggd)
29,20 x 5,76 x 2,33 m. - 137 br.ton. (enligt mätbrev 1951)
Ursprungligen ångmaskin på 360 IHK (nr 180. 14 Atm. tryck, panna nr 185 14 m² upphettat vatten) som 1948-49 ersattes av en 6-cyl MWM-diesel om 900 ehk (500 varv) byggd 1943. I slutet av 60-talet ersattes den av en 1200 hk Hedemora V12:a som var kopplad till propelleraxeln med en kilrepstransmission med 30 kilrep (se ritning längre ner).

Byggdes för H. Rossmuller, Vorde, Tyskland, som ELSE. Beslagtogs av de Allierade 1920 som krigsskadeersättning. Båten kom till rederiet Anstra, som var ett samarbete mellan det franska rederiet CFNR och det belgiska rederiet Plouvier, med belgisk flagg och namnet ESCAUT II. Bombades och sänktes under andra världskriget på floden Rhen. Vraket bärgas 1947 och köps av Oudakker i Holland, en begagnad 900 hk MWM installeras och båten döps till ANNY.

Kom till Sverige 1951 då Elof Lundström, Kalix köpte båten. Herr Elof Oskar Lundström i Kalix har från Holland förvärvat motorbogseraren Anny, byggd 1949 i Arnhem i Holland. Fartyget, som föres av sjökapten Bror G T Wikström, Stockholm, har följande huvuddimensioner: längd 29,70 m, bredd 5,94 m, djup 1,53 m. (SST 27-1951). Såldes 1956 till partrederiet Sture Wiberg i Husum.

Finns sedan 5 november 2004 i Stockholmstrakten då hon köpts av Micteam AB, Stockholm. Såldes 2019 till MK Sjömaskiner AB, Västerås.

Info: Martin Pols, Håkan Sundström, Magnus Gustavsson, Bengt Westin och Börje Åström


Under renovering efter bärgningen 1947
Anny
Foto: Martin Pols samlingar

Fortfarande i Holland, slutet av 1940-talet.
Anny
Foto: Lundströms via Roland Soltz

Mitten av 1960-talet, Wibergs Rederi i Husum.
Anny
Foto: Carl-Gustav Ericsson via Håkan Sundström

ANNY och BALDER i Husum - 1960-talet
Anny
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ANNY i Sikeå, 28/9 1966
Anny
Foto: Stig Larsson

Anny
Foto via Magnus Gustafsson

ANNY utanför Hörnefors fabrik, troligen mitten av 1970-talet
Anny
Foto: Anders Sjöström

I Husum ca 1979-80
Anny
Foto: Håkan Sundström

Anny
Foto: Håkan Sundström

Anny
Foto: Håkan Sundström

ANNY i Gideåbacka
Anny
Foto: Bengt Sandinge

ANNY i Holmsund juli 2000
Kiosken på fördäck har tagits bort
Anny
Foto: Bengt Westin

Anny
Foto: Bengt Westin

Anny
Foto: Bengt Westin

ANNY
Anny
Foto: Pierre Huisman

ANNY i Holmsund där hon renoverades - 5/4 2003
Anny
Foto: Björn Jonsson

Anny
Foto: Björn Jonsson

Anny
Foto: Björn Jonsson

Anny
Foto: Björn Jonsson

Anny
Foto: Björn Jonsson

Anny
Foto: Björn Jonsson

ANNY passerar Kungsdalen på midsommaraftonen 20/6 2008
Anny
Foto: Lars Johnson

Anny
Foto: Lars Johnson

Anny
Foto: Lars Johnson

ANNY vid Strömma Kanal 30/7 2008
Anny
Foto: Patrik Nylin

Anny
Foto: Patrik Nylin

Ritning över Annys remväxel
Anny
Ritning via Håkan Sundström

Annys reservpropeller
Anny
Foto via Håkan Sundström

ANNY i Västerås - 7 juli 2020
Bakom skymtar Anund (ex. Kullen)
Anny
Foto Martin Uneram


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan