Ante

Oregistrerad
Byggd okänt år, okänt varv (järn)
15,00 x 3,40 x 1,20 m
Maskin: Okänd ångmaskin, ersatt med en vid Karlstads MV tillverkad ångmaskin på 60 Ihk (okänt år)

Byggdes för okända. Kom till Ångermanelfvens Flottningsförening, Ströms Vattudal i början av 1900-talet och hette då ANTE. Kan möjligen vara FROSTVIKEN.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan