Antero


Byggd 1924 vid Lehtoniemi & Taipale, Joroinen, Finland
18,41 x 4,21 x 2,18 m.
Maskin: A.Ahlström Oy, Varkaus 130 hkr.

Byggdes för räkning VR med namnet ANTERO, såldes 1961 till Löydö sågverk i Ristiina. Lades upp 1965 efter att sågverket upphört. Såldes till privata köpare 1972.
Fakta: steamship.fi


ANTERO i Villmanstrand - 6 juli 2018
Foto Christer Samuelsson

ANTERO och pråmen ILMA
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan