Anthrax

107
Byggd 1890 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 194 (stål)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 140 Ihk
Byggdes för Koltransport AB, Stockholm som ANTHRAX. Företaget såldes 1909 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm men redan 1915 såldes båten till okända köpare i Tyskland. Försvann den 20 dec 1922 med man och allt på resa mellan Flensburg och Kiel. Anledningen till förlisningen okänd.
Text: Bengt Westin

Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan