Anton (2)

Byggd 1920 vid O Guldbrandsen & Son AB, Klippans Varv (ek o fur)
11,69 x 3,23 x 1,79 m
Maskin: Klippan råoljemotor på 50 Hk

Byggdes för Motorbogserbåtarne AB, som ANTON (2). Efter flera års uppläggning sjönk båten i början av 1960-talet vid Ringön och förstördes
Text: Bengt Westin


ANTON vid Lilla Bommen i Göteborg - 1963-64
Så här skriver Gunnar: Vid mina talrika promenader (1963-64) kring Lilla Bommen i Göteborg la jag märke till en liten båt vid namn ANTON, till synes övergiven. En dag tog jag kameran med mig för att dokumentera förfallet. För sent, Anton hängde i förtöjningarna, alt. stod med kölen i botten.
Bilden är dock tagen vid Lagerhuset vid Stora Bommen.
Foto Gunnar Björberg


Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan