Dwina

1675
Byggd 1869 vid N.H. Witte MB Ges. GmbH, Rostock (Järn)
34,49 x 5,55 x 2,53 m - 130,45 / (MB 1890)
Maskin: Okänd ångmaskin på 240 hk

Byggdes för P. Bergs Bergningsenterprise, Leningrad som DWINA. Flyttades 1880 till Nordischer Bergungs Verein, Hamburg och kom 1889 till Bergnings- och Dykeri AB, Stockholm som året efter ändrade namnet till ARGO (II). Försvann med man och allt i Södra Östersjön den 3 eller 4 maj 1920, troligen nära Utklippan. Försvann spårlöst.
Text: Bengt Westin


DWINA
Foto i Bengt Westins saml.

ARGO med haverist på släp, 1907
Bild ur Sjöfart och sjömanshus i Kalmar av Manne Hofrèn - 1954 via Anders Omberg


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan