Argus 8


ARGUS 8 med kranpråmen HARIM BERGLUND (troligt ursprung i Holland) samt mudderverket KUOKKA-PEKKA, tillhörande OY Vesi-Pekka Abs. Kajelementen som monteras vid kolkajen i Vasklot hamn, väger 200 ton styck. Grävmaskinen är en O&K RH80 (vikt 107 ton) vilken var Europas största hydraulmaskin på pråm, - 1979.
Foto i Jari Pellas saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan