Arla


Oregistrerad
Möjligen byggd 1856 i Stockholm av järn. I VA 1884 står byggd 1874 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg.
14.00 x 3,43 x 1,90 m - Okänt tonnage (SV 1916)
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Har en okänd historia fram till 1892 då hon köptes av Nora-Nylands Ångbåts AB, Nora. Var då passagerarslup och namnet var BEDA. Det ändrades till MAINA då hon 1898 förvärvades av A. Frånlund, Ulfvik och därifrån köptes hon 1899 till Ulfviks AB. Profresa företogs igår med f d ång Beda, numera Maina, som under våren ombyggts vid Södersunds mek verkstad. Egare är Ulfviks AB. (VA 19/7 1899). Ulfviks AB, har till kapten J Lockman i Hernösand, försålt ång Maina, som nu byta namn till Arla. (HP 19/7 1901). Ulfviks AB använde henne till bogserbåt, från 1902 med namnet ARLA. Överfördes via fusion 1919 till Trävaru AB Norrland, Härnösand som i sin tur fusionerades till Björknäs Nya AB 1930 som ombildades 1938 till Ulfviks AB (ett nytt bolag med samma namn). Såldes 1940 till Mattias Höijer, Härnösand och han rapporterade i brev till Fartygsinspektionen den 15/12 1944: ….att de av honom från Kramfors AB inköpta bogserbåtarna ’Ullvik’ och ARLA omedelbart nedskrotats. Samtidigt nedskrotades Löfuddens Abs bogs ’Löfudden’ och i Dynäs sjunkna bogserbåten ’Balder.
Text: Bengt Westin (Källor: Björknäs AB kapitalböcker mm (Merloarkivet), HP, VA, ”Alla våra ångslupar”)


ARLA
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan