Arne (1)

Byggd 1908 vid C O Cristiansson & Co, Strömstad (ek o fur)
12,19 x 3,43 x 1,79 m
Maskin: 1cy råoljemotor på 25 hk, ersatt av en Idealmotor på 25 hk

Byggdes för C N Andersson som ARNE. Från 1920 Motorbogserbåtarne AB. Upphöggs 1948.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan