Arthur (1)

Oregistrerad
1893 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 353 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 140 Ihk

Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg ARTHUR (2). Såldes efter ett långt och strävsamt liv 1958 till Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg där hon skrotades.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan