Arthur (1)

Oregistrerad
1874 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 242 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som ARTHUR (1). Såldes 1891 och året senare förbyggdes hon på okänt varv, och torde då ha sålts till August Ramgren m.fl., Husum?. Kan ha varit den som ca 1900 köptes av A. Andersson, Sundsvall. Okänt öde. (Mycket osäkert)
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan