Arvid

6810
Byggd okänt år vid okänt varv (Möjligen 1876 - Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm) (Järn)
17,24 x 3,86 x 2,02 m - 29,02 / 6,52 (MB 1922)
Maskin: Okänd ångmaskin på ?? Ihk - ersatt av en C J Wennbergs ångmaskin på 100 Ihk, insatt 1915.

Byggdes för okända. Ägdes från 1909, med namnet ARVID av David Svanberg, Nederkalix som skrev så här 1916: Ombyggdes 1910 och färdigbyggdes 1915 å Karlsborgs slip. Byggd densamma i sin helhet med användandet av en ringa del av skrovet och maskinen av ett å haveriauktion den 22/11 1909 förvärvat, från botten upptaget vrak, vilka delar 1915 utbyttes mot nya, grövre. Överfördes 1928 på David Svanbergs dödsbo sedan denne avlidit samma år. Från 1933 redad av Richard Allan Svanberg i partrederi (tillsammans med Simon Nyman). Såldes den 22 april 1942 till AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm för 28.000 kr och namnet ändrades där till OAXEN VII. 1954 köptes båten av Eric Emanuel Carlsson, Stockholm för ynka 3 000 kr och omdöptes efter ägarens initialerna till ECA. Han sålde 1955 vidare till AB Iggesunds Bruk för levererans till Iggesund i maj 1956. Den ligger i dec. 1955 som båtskrov efter bogserbåten ECA på slip vid Torsviks Varv, Lidingö. Iggesundsbolaget byggde om båten till kättingpråm 1956 och använde henne till 1965. Intyg 1967 från Birger Hoffsten vid Stena AB, Göteborg att pråmen skrotats.
Text: Bengt Westin

En annan möjlig förhistoria som Thomas Nyman hört, är att båten byggdes 1876 på Lindbergs Mek. Verkstad i Stockholm som KARLSBORG eller att båten åtminstonde hetat så någon gång under tiden före 1909.


Arvid
Foto via Thomas Nyman


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan