Askerö

SFC 6166
Byggd 1957
10 x 3,25 x 1,3 m.
Scania D814 rak 8:a

ASKERÖ är en isgående bogserbåt ritad av Lars G. Lennmor och beställd av Vattenfall / Trollhätte Kraftverk till Stenungssund 1957. Båten användes sparsamt av dem då den inte passade in i verksamheten. Den såldes till Göteborgs Båtmän AB. Nuvarande ägare ORC AB/Magnus Carlsson köpte båten 2001. Den användes för utprovning av den marina oljskyddsutrustning som ORC AB utvecklade under åren 2000-2014. Hemmahamn då var Nya Varvet i Göteborg. Har därefter strukits ur sjöfartsregistret då Magnus har dragit ner på verksamheten.
Ursprungligen hade båten styrpulpet men däckades och försågs med styrhus efter ett par år. Magnus ersatte den då dåliga styrhytten med en hytt från en fiskebåt, köpt från skeppsupphuggningen i Grenå 2003.
Båten såldes i juni 2020 till MickeB Sjö & Transport AB, Norrköping. Hemmahamn är Arkösund och nytt namn är ELIS.
Om någon vet vid vilket varv båten är byggd, eller har annan info så är jag intresserade.
Fakta: Magnus Carlsson, Micke Bergvall


ASKERÖ - 2003
Foto Claes Axstål via Magnus Claeson

ASKERÖ på svaj i Blekinge skärgård - 2 juli 2019
Foto Magnus Claeson

ELIS - 2021
Foto Micke Bergvall

Foto Micke Bergvall

Foto Micke Bergvall


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan