Askur

Oreg
Byggd okänt år/ort. (Trä på järnspant)
Mått, tonnage och maskineri okänt.
Fanns hos Stockholms Transport & Bogseringsbolag 1889 med namnet ASKUR. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan