A-slupar

Motorslup typ A
A-sluparna användes till personaltransporter och i bevakningstjänst vid Kustartilleriet. De levererades mellan 1934 och 1947. Utrangerades från 1960-talet och framåt. En del sänktes i skjutövningar medans andra såldes till föreningar med marin anknytning eller till personal.


BISCAYA - 19 juli 2018
Byggd 1933 på Götaverken, 21,2 x 3,75 x 1,35 m. Klassades om till A-slup under kriget (1940-talet).
Hette tidigare LINDÖFJÄRD.
Foto Anna Karlsson via Henning Blick


MODIG i Motala docka - 8 februari 2014
Foto Anna Karlsson via Henning Blick


ÖRNEN - 17 auusti 2013
Byggd vid Kalmar varv 1940
Båttypen användes mestadels till att transportera personal och förnödenheter till kustbefästningarna ut med svenska kusterna.
Foto Henning Blick

Se även här


UGGLAN vid Slagsta - sommaren 2013
Byggd på Kalmar varv 1939
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

UGGLAN i Herrestaviken - 2014
Foto Henning Blick


ÖSTAN vid Skeppsholmen - 24 mars 2014
Byggd 1946 i Kristinehamn i galvaniserat stål. 17,65 x 3,80 x 1,4 m. 16 ton. Ursprunglig maskin utbytt mot en Scania D645 på 135 hk.
Tjänstgjorde vid KA 5, Hemsö Kustartilleri i Härnösand. Fanns 1957 i Stockholm, togs ur tjänst 1984 och sedan dess i privat ägo.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


UGGLAN, ORÄDD och ÖRNEN vid ångbåtsbryggan i Mariefred 9 juli 2014
Foto Henning Blick

ORÄDD (nr 334) byggd vid Kalmar varv 1941, i Oxelösund - sommaren 2014
Foto Henning Blick

HURTIG byggd vid Kalmar varv 1943, vid Slagsta Marina - 7 september 2014
Foto Henning Blick

HÄNDIG i hemmahamnen Hjo - 22 november 2014
Byggd 1942 vid Kalmar varv
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

MUNTER i hemmahamnen Forsvik - 22 november 2014
Byggd 1944 i Kristinehamn
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

Närmast MOSES, FÄRDIG och ORÄDD till höger ligger ÖRNEN och UGGLAN längst bort TUMLAREN.
Bilden tagen vid A-slupsträffen 11/7 2015 vid Vaxholms fästning.
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

MOSES utanför Vaxholm - 12 juli 2015.
Byggdes för atackdykarna 1942.
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

FÄRDIG utanför Havtornsudd på Gålö.
Byggdes i Kristinehamn 1946.
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

TUMLAREN vid A-slupsträffen 11/7 2015 vid Vaxholms fästning.
TUMLAREN har tidigare hetat VILLIG och är byggd i Kristinehamn 1947, antagligen den sist byggda.
Foto Anna Karlsson via Henning Blick

TRYGG - Byggd vid Bröderna Larssons Varv & Mekaniska Verkstad 1947
Foto Rolf Reimertz via Tomas Blom

TRYGG
Foto Rolf Reimertz via Tomas Blom


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan