Assar

Byggd 1924 vid Djupviks Varv (Trä)
Mått okända
Maskin: Avancemotor på 20 hk, ersatt av en Skandiamotor på 40 hk

Byggdes för Motorbogserbåtarne AB, som ASSAR. Såldes efter 1947 till Vänersborg. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan