Assistans

OHCT / SQNT
Byggd 1900 vid Motala Mek. Verkstad Nya AB, Motala Nb 413
30,71 x 6,85 x 3,17 m – 196 / 113
35,91 x 6,75 x 3,30 m – 246 / 68 (e. förl. 1922)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 475 Ihk

Byggdes för Finska Bergnings AB Neptun, Helsingfors med namnet ASSISTANS. Rekvirerades 1914 av Ryska marinen och köptes 1916 av Finska Ångfartygs AB, Helsingfors vilka köpte aktierna i Neptun. Återlämnades den 13 april 1918 från Ryssland, förlängdes och ombyggdes 1922 och behölls till i maj 1967 då hon såldes till Wihuri-Yhtymä Oy, Tykö Bruk, Mathildedal för att skrotas.
Text: Bengt Westin


ASSISTANS
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

ASSISTANS före ombyggnad
Foto Mikael Blomberg

Foto Mikael Blomberg

ASSISTANS med ombyggd brygga och stäv
Foto Mikael Blomberg

Foto Mikael Blomberg

Foto Mikael Blomberg

ASSISTANS med flera fartyg i den inre hamnen i Vasa - 1960-talet
Foto Mikael Blomberg

Foto Mikael Blomberg

ASSISTANS drar ut tankfartyget WIPUNEN i Vasklot
Foto Mikael Blomberg

ASSISTANS
Foto via Mikael Blomberg


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan