Assistant


Byggd 1882 vid Warkaus Mek. Verkstad, Warkaus (Järn)
27,10 x 5.78 x 2,60 m 85,23 / (??)
Maskin: Okänd ångmaskin på 240 Ihk

Byggdes för P. Whaal, Wiborg som ASSISTANT. Såldes 1883 till Bergungs und Taucher Germanischer Neptun, Reval och flyttades 1887 till Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm som döpte om till ARGO. Såldes 1890 Russisch-Baltische Bergungs-Verien AG, Reval och fick namnet KARIN. Okänt öde. Avfördes ur Lloyds Reg. 1904
Text: Bengt Westin

Assistant
Vykort i Christer Samuelssons samling

Argo
Foto: Lars Brolins samling via Bengt Westin


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan