Thor

SLPF – 13420 (1986)
Byggd 1915 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala NB 458 (Stål)
21,83 x 5,13 x 2,70 m - 61 / 0 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk. Fick motor 1952, en Säffle Diesel (eller Nohab) på 315 Ehk, ersatt på 1980-talet av 2 st. Volvo Penta TA 4 diesel á 225 Ehk (450 Ehk)

Byggdes för The General Construction Co, Odessa, men pga det pågående första världskriget aldrig levererad. Det var meningen att båten skulle heta LANCHERON. Såldes i stället till Gimo-Österby Bruk AB, Gimo och dessa överlät 1917 till Karlsholms Bruk AB, Karlholm. Där ändrades namnet först till CARLHOLM I sedan till KARLHOLM I. Ny ägare 1939 blev Skandinaviska Fartygsagenturen i Göteborg som döpte om till STARK, men dessa sålde igen efter någon månad till Västerås stad som målade på namnet THOR. Såldes igen 1948, denna gång till Billeruds AB, Billerud. Thor, som tidigare tjänstgjort som isbrytare för Västerås hamn, har ombyggts från ångfartyg till motorfartyg samt moderniserats. Den levererades från Karlstads varv den 31 okt 1951 till Billeruds AB. Den har fått nytt däckshus och kapp av stål samt brygga och navigationshus i teak. Motorn är en Nohab på 375 hkr. (SST 1-1952). 1967 såldes båten till Henrik Selén, Borgå. Ägdes sedan 1971-1982 av Jouko Tourmarmäki, Borgå, 1982-1985 av Paratug Ltd Oy, Parainen och 1985-1986 av AB Kanora Oy, Åbo. Återköptes till Sverige för 114 000 kr av Marin & Maskin i Stockholm AB och dessa sålde direkt till Rederi AB Titan /Bo Olsson/, Holmsund men han fick betala 226 000 kr. Namnet blev då TITAN II. Användes sparsamt och låg mesta tiden i Ö-vik. Såldes dock 1994 för 300 000 kr till Lindbergs Bygg & Skärgårdsservice AB, Ingmarsö som ändrade namnet till ASTON, men fördubblade priset 2002 då de sålde för 600 000 kr till Ostkustens Sjöentreprenader AB, Västervik. Den 17 jan 2002 såldes båten ”i befintligt skick” för 600 000 kr till Stiftaren 7369 AB under namnändring till Ostkustens Sjöentreprenader AB /Tomas Dahlqvist/, Västervik. Har sedan dess legat upplagd i Västerviks hamn, och i aug. 2013 överlämnades utmätningsbeslut från kronofogden. Beslutet dock hävt den 13 dec. 2013 men båten ligger kvar i risigt skick.
Text: Bengt Westin.


Västerås hamns THOR
Thor
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Billerud AB:s THOR bryter upp rännan från Kyrkebyn i -20 grader.
Thor
Foto Börje Karlsson via Uno Blom.

I juli 1974 gick vi om THOR i Öresund. Vid samtal över VHF framkom att finnarna hade bytt maskineriet till 2 Volvo Penta.
Foto: Börje Karlsson

TITAN II i Örnsköldsvik 11/7 1991
Titan
Foto Krister Bång via Patrik Nylin.

Två TITAN vid samma brygga
Titan
Foto: Bengt Westin.

Rederi AB Titan i Holmsunds TITAN
Titan
Foto: Bengt Westin.

ASTON i Göteborg 24/6 1998
Aston
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin.

Aston
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin.

ASTON med CHARLIE i bakgrunden
Aston
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin.

ASTON vid S Ingmarsö 16/7 2001
Aston
Foto: Christer Samuelsson

ASTON vid Skeppsbron, 2002.
Aston
Foto: Lars Johnson

Aston
Foto: Lars Johnson

ASTON i Västervik - 13 maj 2012
Aston
Foto: Anders Winter

Aston
Foto: Anders Winter

Aston
Foto: Anders Winter

ASTON i Västervik - 25 februRI 2015
Aston
Foto: Anders Jälmsjö

Aston
Foto: Anders Jälmsjö

ASTON och ATLAS i Västervik - 16 mars 2015
Aston
Foto: Anders Jälmsjö

Aston
Foto: Anders Jälmsjö


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan