Atlas

SJPI – 10909 - Imo: 6805438
Byggd 1968 vid Åsiverken AB, Åmål NB 84 (Stål)
30,48 x 8,40 x 4,30 m – 243 / 73 (Nyb.)
30,00 x 8,40 x 4,30 m – 250 / 0 (SS 1986)
Maskin: Nohab MN 19 S Dieselmotor på 2.475 Ehk /Kameva/

Byggdes för Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping och skulle få namnet CARL WAHRÉN men beställningen återtogs och i stället köptes hon av Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm och fick heta ATLAS. När Luleå Bogserbåts AB bildades 1971 hyrde man ATLAS och när hyrestiden gick ut köptes hon för 4.1 Mkr 1973 av Gävle Stuveri AB, Gävle och fick då heta FREJ. Bolaget ombildades 1983 till Gävle Sjöfarts AB och det övertogs 1990 av Röda Bolaget AB, Stockholm. Priset på båten var då 5 250 000 kr, och hon fick fortsätta att vara stationerad i Gävle till år 2000 då hon såldes till Merirakennus OY, Helsingfors för 3,0 Mkr. Låg till salu hos Djurgårdsvarvet i maj 2002 för 390.000 EUR. Såldes till St Petersburg 2004 och namnet ändrades då till MOSHCHNYY.
Text: Bengt Westin (Källor: Bernt Fogelberg, Arne Sundström, Svensk Sjöfarts Tidning 17/18-2000)


Atlas på Gotlandsbesök en isvinter på 1960-talet. Här i Storungs.
Därefter fortsatte man att bryta is mot Slite, norra Östersjön för att avsluta i Kalmar sund.
Atlas
Foto: Bengt-Olof Lindgren, som var mönstrad ombord denna vinter.


Atlas i Nyhamn, Gävle. Troligen 1973 eftersom Gävle Stuveris märke ännu inte finns på skorstenen.
Atlas
Foto: Lars-Gunnar Fernlund.


Atlas omvandling till Frej på Lunde Varv 1973
Atlas
Foto: Bengt Westin.

Gävle Stuveris Frej
Frej
Foto: Bengt Westin.

Frej
Foto: Bengt Westin.


Frej
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin.


Frej i Oxelösund 7/7 1991.
Frej
Foto Krister Bång via Patrik Nylin

Frej på Strömmen januari 1995.
Frej
Foto Anders Winter

Frej i Stockholm 20/5 1995.
Frej
Foto Krister Bång via Patrik Nylin

Frej i Hammarbyleden 29/10 1995
Frej
Foto Christer Samuelsson

Frej i Hammarbyleden 29/10 1995
Frej
Foto Christer Samuelsson

Frej passerar Kungsdalen 1996.
Frej
Foto Lars Johnson

Frej
Foto Lars Johnson


Frej
Frej

Till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan