Isbrytaren Atle.


Byggd på Lindholmens varv i Göteborg. Sjösatt 21 nov 1925 och levererad 4 feb 1926. Hette ursprungligen STATS-ISBRYTAREN, döptes om till ATLE 1933. Depl max 2 700 ton. 62,2 x 17,0 x 7,2 m. Två trippelångmaskiner med fyra oljeeldade pannor. Axeleffekt 4 000 hkr. Utrangerades 23 sept 1966. Fartyget såldes för skrotning och höggs upp året efter.


STATS-ISBRYTAREN
Foto i Thomas Östmans saml. via Bengt Westin

STATS-ISBRYTAREN i Furuögrund 1927-1928
Foto: Okänd i Lennart Hedlunds saml.

STATS-ISBRYTAREN
Foto i Bengt Westins saml. (ev. Rudolf Södergren)

STATS-ISBRYTAREN
Foto i Bengt Westins saml. (ev. Rudolf Södergren)

ATLE
Foto i Bengt Westins saml. (ev. Rudolf Södergren)

ATLE
Foto i Bengt Westins saml. (ev. Rudolf Södergren)

På Ångermanälven 1954
Atle
Foto: Thord Stoltz

Bogservajern har fastnar i propellern
Atle
Foto: Thord Stoltz

Isbrytaren ATLEs grundstötning på Gåsörevet, Skelleftehamn på 1950-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Bror Omberg på Mercur vid kontrollerna när...
Foto Anders Omberg

...statsisbrytaren Atle assisteras ut från kajen. Anledningen till detta var att man på Atle var rädd att det var för grunt och att propellrarna kunde skadas.
Foto Anders Omberg

vintern 1965 i Kalmarsund.
Foto Anders Omberg


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan