August (1)

Oregistrerad
1875 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 254 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin Nb 221 på 40 Ihk

Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som AUGUST (1). Såld 1896 till okänd köpare i Stockholm. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan