August (2)

Oregistrerad
1896 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 07 (Stål)
SV 1916: 16,14 x 4,20 x 2,30 m – 31,98 /
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 100 Ihk
Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som AUGUST (2). Inkallades perioden 13/6 1944 - 17/7 1945 till Västkustens Marinkommando, Göteborg. Såldes 1957 till Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg för /5.000 kr och nedskrotades.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan