Auntz

Byggd 1928 vid varvet i Euskalduna, Bilbao
Byggdes med namnet AUNTZ MENDI som bogser- och vattenbåt i Bilbaos hamn. Användes som patrullbåt samt till att evakuera civila under inbördeskriget. Efter kriget kortades namnet ner till enbart AUNTZ. Från 60-talet endast använd som vattenbåt. De fem färskvattentankarna ombord har en total kapacitet på 100 ton. Ligger numera i dockan på Euskaldunas Varvsmuseum.


AUNTZ i museidockan i Euskalduna, Spanien - maj 2009
Foto Olof Johansson

Foto Olof Johansson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan