Aura

OJGB
Byggd 1943 vid American Machinery Corp., Beresford Fla
25,95 x 6,12 x 2,80 m – 115 / 0
Maskin: Okänd dieselmotor på 425 Ehk / 367 kW

Byggdes för United States Army – Transportation Corps med beteckningen US-ARMY ST-342. Kom till Europa inför dagen D som däckslast på en Libertyångare. Köptes efter kriget 1946 av Finlands Handels- och Industriministeriums Folkförsörjningsavdelning, Helsingfors och de kallade henne No 7, och då hon 1952 överfördes till Suomen Laivasto (=Finska flottan) blev hon DR 7. Hon byggdes då om till minsvepningsfartyg innan hon på 1950-talet såldes till en okänd köpare som återställde henne till bogserbåt och döpte om till PIRTTISAARI. 1982 köptes hon av Meriaura Oy, Åbo som döpte om till AURA, och 1994 sålde de till Vesa Kiiski, Villmanstrand. Efter detta blev hon fritidsbåt, köptes 1995 av Korppo Marina Oy, Korpo som döpte om till MARINA II och byggde om till dykfartyg. Avfördes i juli 1999 med motiveringen; ”Användes ej till handelssjöfart”. Var 2005 fritidsbåt med hemort Lahtis och namnet NORMANDIA.
Text: Bengt Westin


AURA
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

NORMANDIA i Aura å i Åbo - 13 februari 2011
Foto Folke Österman

Foto Folke Österman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan