Avaström I/Norrsundet I (1)

Oregistrerad
Byggd 1887 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 194 (Järn)
15,62 x 3,85 x 1,77 m (SV 1919)
Maskin: Okänd ångmaskin på 65 Ihk.
Byggdes för J A S Åsbergs Arfvingar, Gävle som AVASTRÖM och fanns vid Avaströms sågverk, ett bolag som Kopparbergs & Hofors AB förvärvade 1887. Uppges ha flyttats till Norrsundet 1899 och hette då AVASTRÖM I, vilket ändrades före 1911 till NORRSUNDET I. Den 5/10 1921 meddelades från fartygsinspektör: Ligger upplagd på land, och till stor del nedskrotad.
Text: Bengt Westin


AVASTRÖM i Norrsundet
Vykort i Sven Åke Petterssons samling via Anders Winter

AVASTRÖM I
Foto från Carl Axel Bergström via Bengt Westin


Tillbaka till Kopparberg & Hofors Sågverks Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan