Axel

LCWC
Byggd 1903 vid Wilhelmsberg Mekaniska Verkstad, Göteborg
48,6 x 13,5 x 5,7 fot - 24 Brt.
Maskin: ångmaskin på 80 hk. B&W Alpha 403V0 dieselmotor 1954.

Levererades 1904 till Skienvassdragets Fellesfløtning, Skien som AXEL. 1920 har bolaget ändrat namn till Skiens Fellesfløtningsforening. Blev ombyggd 1953-54 på Knardalstrand Slipp og Verft i Porsrunn. Bland annat ersattes ångmaskinen av den diesel som fortfarande sitter i. Överbyggnad och deck byggdes också om.
Heter 1972 AXEL BORCHGREVINK. I trafik som timmerbogserare till 2002. Såldes 2002 till Vestlandet, möjligen är namnet nu bara AXEL. Ligger ute till försäljning 2018.
Fakta: Harald Lorentzen, Torstein Saksvik


ØRNEN, ERIK och AXEL
Foto okänd via Harald Lorentzen

AXEL BORCHGREVINK
Foto Harald Lorentzen

AXEL
Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun

Foto Morten Antun


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan