Axel (2)

Oregistrerad
1898 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 12 (Stål) Kontr. 980122 Lev. 981116
SV 1917: 14,75 x 4,10 x 2,07 m – 29 / 0
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 100 Ihk

Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som AXEL (2) till ett pris av 23.000:-. Såldes den 30/7 1927 till Den Skandinaviske Ost-Afrika-Linje, Tananrive som var ett dotterbolag till Den Norske Amerika Linje, Oslo. Lastades tillsammans med VOLRAT i Oslo på s/s Trondhjemsfjord. Kostade 18.000:-. Okänt öde. Gick sannolikt till ca 1952 varefter de skänktes bort till ortsbefolkningen.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan